5. – 26.2.2019 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Apulaiskaupunginjohtaja
- 30.1.2019 § 9 / Vuoden 2019 toiminta-avustus / SounDome ry (muutospäätös)

Kaupunginjohtaja
- 30.1.2019 § 10 / Markkinointiyhteistyö 2019 / Imatran Palloseura IPS ry