5. – 26.2.2019 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Apulaisrehtori, Kosken koulukeskus
- 25.1.2019 § 2/ Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkasuhde ajalle 28.1.-2.6.2019 (virka 0535, Kosken koulukeskus)

Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden erityisasiantuntija
- 1.2.2019 § 1/ Vuoden 2018 menestyneiden urheilijoiden huomioiminen