29.1. – 19.2.2019 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Apulaiskaupunginjohtaja
- 22.1.2019 § 8 / Vuoden 2019 toiminta-avustus/Mustan ja Valkoisen teatterifestivaali 2019


Kaupunginjohtaja
- 22.1.2019 § 7 / Markkinointiyhteistyö/Imatran Golf Oy
- 23.1.2019 § 8 / Pietarilaiset Suomessa –historia ja Round Table –tilaisuus Imatralla 24.1.2019/vieraanvaraisuus
- 24.1.2019 § 9 / Opaskoulutuspäivät Imatralla 26. – 28.4.2019/vieraanvaraisuus


Talous- ja hallintopäällikkö   
- 21.1.2019 § 1 / Vuokravapauden myöntäminen terveyden edistämisen tilaisuuksiin