29.1. – 19.2.2019 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Apulaisrehtori, Kosken koulukeskus
- 16.1.2019 § 1 / Päätoimisen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja) virkasuhde ajalle 11.2.-2.6.2019 (Kosken koulukeskus)

Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen johtaja
- 24.1.2019 § 1 / Kohdeavustus 2019 Etelä-Karjalan kulttuuriyhdistys Lyyra ry