22.1. – 12.2.2019 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Apulaiskaupunginjohtaja
- 14.1.2019 § 5 / Toiminta-avustus Elämän Avuksi ry:n toimintaan 2019
- 15.1.2019 § 6 / Yhteistyösopimus vuodelle 2019/Imatran Työväensoittajat ry (Imatran Puhallinorkesteri)

Kaupunginjohtaja
- 14.1.2019 § 2 / Koulutusmatkailun kehittäminen Etelä-Karjalassa –hanke
- 14.1.2019 § 3 / Matka-avustus Salzgitterin matkalle sekä markkinointiavustus/Dark Ride Brothers
- 15.1.2019 § 4 / Markkinointiyhteistyö/IPV ry
- 15.1.2019 § 5 / Avustus kansainvälisten vieraiden vierailukustannuksiin/Imatran Yhteislukio
- 15.1.2019 § 6 / Avustus kansainvälisen toiminnan tukemiseen/Imatran Yhteislukio

Tila- ja turvallisuuspäällikkö
- 11.1.2019 § 1 / Asumisoikeusmaksun vahvistaminen/Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/
Esterinkatu 41 A 2   
- 16.1.2019 § 2 / Asumisoikeusmaksun vahvistaminen/Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/
Myrskykuja 19 C 11