15.1. – 5.2.2019 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Apulaiskaupunginjohtaja
- 3.1.2019 § 2 / Kohdeavustus Jääsken ja Enson hautausmaiden hoitamiseen v. 2019        
- 9.1.2019 § 3 / Vuoden 2019 toiminta-avustus/Imatran Urheilijat ry   
- 9.1.2019 § 4 / Vuoden 2019 toiminta-avustus/SounDome ry

Kaupunginjohtaja
- 7.1.2019 § 1 / Markkinointiyhteistyö/Imatran Ketterä ry