15.1. – 5.2.2019 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Johtava rehtori, Mansikkalan koulukeskus
-7.1.2019 § 1/ Päätoimisen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja) virkasuhde ajalle 7.1.-2.6.2019 (Mansikkalan koulukeskus)

Johtava rehtori, Vuoksenniskan koulukeskus
-11.1.2019 § 1/ Englannin kielen sivutoimisen tuntiopettajan virkasuhde ajalle 14.1.-2.6.2019 (Vuoksenniskan koulukeskus)