Olet täällä

14.11.2017 - 8:20

14.11. – 5.12.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja

7.11.2017 § 29  Vahingonkorvausvaatimus, Tolvanen Mikko
7.11.2017 § 30  Vahingonkorvausvaatimus, Kaljunen Jenni

Kaupungingeodeetti

8.11.2017 § 57  Tuohikontinpuisto-nimisessä puistossa olevan tien nimeäminen osoitetta varten ja sen osoitenumerointi
8.11.2017 § 58  Onnelanlehto-nimisessä puistossa olevan tien nimeäminen osoitetta varten ja sen osoitenumerointi

Vesihuoltopäällikkö

7.11.2017 § 14  Sopimus monoklooriamiinin biosidirekisteröinnistä sekä kemikaalien toimittamisesta

Pysäköinnintarkastaja

6.11.2017 § 28  Ajoneuvon siirtäminen Rouskunkadun päästä

Uusimmat