12.2.2019-5.3.2019 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja
5.2.2019 § 10  Erillinen tonttijako ja tonttijaonmuutos, 57 Teppanala kortteli 94 tontit 5 ja 6

Kaupungininsinööri
5.2.2019 § 1  Satamalaiturintien vesihuollon ja ympäristön rakennussuunnitelman hankinta

Kaupungingeodeetti
6.2.2019 § 8  Pellonvuokrasopimuksen tarkistaminen Itä-Siitolan ja Linnankosken alueilla

Pysäköinnintarkastaja
6.2.2019 § 4  Siirtopäätös, Topparoikka
7.2.2019 § 7  Linnalankuja