12.2. – 5.3.2019 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Johtava rehtori, Kosken koulukeskus
- 31.1.2019 § 1/ Virkasuhteen purkaminen koeajalla

Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen johtaja
- 31.1.2019 § 2/ Viranhaltijapäätös vuokravapauden myöntämisestä Irti Huumeista ry:lle

Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö
- 8.2.2019 § 3/ Viranhaltijapäätös vuokravapauden myöntämisestä Kipu ry:lle

Opetuspalveluiden päällikkö
- 8.2.2019 § 3/ Perusopetuksen ja lukion jaksot lukuvuonna 2019-2020
- 8.2.2019 § 4/ Erityisopettajan virkasuhde ajalle 1.3.2019-31.12.2020 (virka 2107, vakanssi 20023)