Olet täällä

11.7.2017 - 10:12

11.7. - 1.8.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Kaupungingeodeetti
- 5.7.2017 § 30 / Kiinteistön vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkaminen Korvenkannan Korvenraitilla
- 5.7.2017 § 31 / Kiinteistön 153-33-60-4 myyminen
- 10.7.2017 § 32 / Määräalan ostaminen kiinteistöstä 153-404-4-211 ”Vieremä”

Uusimmat

Mansikkalan koulun aluerajaus
17.7.2017
Asemakaavan muutos koskee kaupunginosaa 11, Pässiniemi, kortteleita 3,15 ja 11, sekä katu-, virkistys-, pysäköinti-, erityis- ja muinaismuistoaluetta...