Olet täällä

11.7.2017 - 8:34

11.7. - 1.8.2017 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Hallintojohtaja
- 5.7.2017 § 7 / Vuoden 2017 toiminta-avustus/Imatran Big Band/kesäkurssiin liittyvien ilmaiskonserttien järjestäminen

Vs. kaupunginjohtaja
- 5.7.2017 § 39 / Jianxinglaisten vierailu Imatralla 10. - 11.6.2017/vieraanvaraisuus
- 7.7.2017 § 40 / Koulukeskusten johtavien rehtorien ja apulaisvirkarehtorien nimityspäätöksen 5.5.2017 § 24 täytäntöönpano

Talousjohtaja
- 4.7.2017 § 17 / Imatran kaupungin talousarvioprosessia ja talousarviorakennetta uudistavan työryhmän asettaminen
- 4.7.2017 § 18 / Imatran Lämpö Oy:n ja Imatran Veden taseyksikön mahdollista fuusiota valmistelevan työryhmän asettaminen
- 6.7.2017 § 19 / Kiinteistö Oy Imatran Altaan liittäminen kaupungin konsernitileihin

Viestintä- ja hallintopäällikkö
- 27.6.2017 § 5 / Vuokravapaus/Imatra Big Band Camp 2017 -kesäkurssi

Uusimmat

Mansikkalan koulun aluerajaus
17.7.2017
Asemakaavan muutos koskee kaupunginosaa 11, Pässiniemi, kortteleita 3,15 ja 11, sekä katu-, virkistys-, pysäköinti-, erityis- ja muinaismuistoaluetta...