Olet täällä

9.10.2017 - 15:45

10.10. – 31.10.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja

3.10.2017 § 22  Vahingonkorvaushakemus, Nina Klemolin
4.10.2017 § 23  Vahingonkorvaushakemus, Kämäräinen Rauno
4.10.2017 § 24  Korvaushakemus, Tiilikainen Ari-Pekka
5.10.2017 § 25  Lausunto Imatran Autopurkamon Saareksiinmäen vanhan toimipaikan ympäristölupapäätöksen rauettamisesta

Kaupungingeodeetti

5.10.2017 § 47  Kiinteistön 153-53-5-2 vuokraaminen

Pysäköinnintarkastaja

4.10.2017 § 27  Ajoneuvon siirtäminen Suuntakatu 5:n piha-alueelta

Uusimmat