Koskikatu-Siitolanranta

Koskikadun perusparannus on aloitettu ja Mansikkalan ratasilta on suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Rakentamisen yhteydessä kadun tasausta madalletaan. Madalluksella saadaan vanhan ja uuden ratasillan alle nykyistä enemmän alituskorkeutta.

Kaupunginosa Mansikkala 10
3244-1 suunnitelmakartta, pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset