Kuva
Teollisuuskiinteistö.
Kerta-talo.

Kaupunki järjestelee Kerta Kiinteistöt Oy:n pääomavuokria 

Tiedote
2.7.2024 14:09
Ennakkomaksut kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkikonsernin saataviin. 

Imatran kaupunki järjestelee uudelleen Kerta Kiinteistöt Oy:n pääomavuokria. Uudelleenjärjestely koskee noin 375 000 euron summaa. 

Järjestelyssä kaupunkikonsernin nykyisiä saamisia yhtiöltä kuitataan kaupungin tulevista vuokravelvoitteista noin 280 000 euroa. Loppuosa maksetaan yhtiölle etukäteen.  

— Näin toimien turvaamme omat saatavanne parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollistamme osaltamme kiinteistöyhtiön ja siellä tapahtuvan yritystoiminnan jatkon. Kaupunki on aiemmin sopinut saatavien maksujärjestelyistä Kerta Kiinteistöt Oy:n kanssa syksyllä 2023 ja tämä aikataulu ei uuden järjestelyn myötä muutu, kaupunginjohtaja Matias Hilden toteaa. 

Pääomavuokrasopimus päättyy vuonna 2028. 

Kerta Kiinteistöt Oy:n kassavirtaa ovat kevään aikana rasittaneet korkeat lämmityskulut sekä kiinteistön korjaustyöt, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Linda Schlobohm. 

Järjesty auttaa tasapainottamaan kassatilanteen ja antaa Kerta Kiinteistölle vahvan pohjan seuraaville vuosille. Arvostamme, että järjestely saadaan toteutettua molempia hyödyttäen sitten, että kaupungin vastuut pienentyvät ja Kerta Kiinteistö saa tarvittavaa helpotusta kassatilanteeseen pääomavuokrien maksuaikataulun aikaistamisella. 

Kaupungin riskit eivät kasva 

Kaupunginhallitus käsitteli pääomavuokran maksuaikataulun muutosta maanantaina 24.6.2024. 

Ennen päätöksentekoa hallitus kävi keskustelua siitä, millä ehdoin järjestely voidaan toteuttaa niin, että päätöksessä huomioidaan valtiontukisääntelyn asettamat reunaehdot. Edellytyksenä on, että toimenpide on markkinaehtoinen ja että se toteutetaan niin etteivät kaupungin riskit nykyisestä kasva. 

Järjestelyyn liittyy myös kaupungin maksaman pääomavuokran korkotason alentaminen ja vakuuksien saaminen järjestelylle. 

Taustalla vanha kiinteistökauppa 

Maksuaikataulun muutosten taustalla on vuonna 2010 toteutettu kiinteistökauppa, jossa kaupunki myi Kerta-talon kiinteistön Havi Oy:n omistamalle Kerta Kiinteistöt Oy:lle. Kauppasumma oli 3,7 miljoonaa euroa, josta 2,47 miljoonaa euroa maksettiin heti ja jäljelle jääneelle 1,23 miljoonalle eurolle laadittiin 15 vuoden maksusuunnitelma.  

Imatran kaupungin tekninen palvelukeskus (nykyinen Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Kipa) siirtyi Kerta Kiinteistöt Oy:n vuokralaiseksi vuonna 2012. Kiinteistöyhtiö saneerasi tilat tekniselle palvelukeskukselle sopiviksi ja saneeraus sovittiin rahoitettavan Kerta Kiinteistöt Oy:lle maksettavalla pääomavuokralla.  

Maksusuunnitelman mukainen viimeinen maksuposti on huhtikuussa 2028. 

Nyt sovittujen pääomavuoksien ennakkomaksut kohdistuvat vuoden 2026 huhtikuun ja vuoden 2028 huhtikuun välisiin maksuposteihin. Pääomavuokrat huhtikuuhun 2026 saakka ovat muiden velkojien lainasaatavien vakuutena. 

Lisätietoja: 

Kaupunginjohtaja Matias Hilden, matias.hildenatimatra.fi (matias[dot]hilden[at]imatra[dot]fi), p. 020 617 2200 (tavoitettavissa 7.7.2024 saakka)

Konsernitalouspäällikkö Marko Pollari, marko.pollariatimatra.fi (marko[dot]pollari[at]imatra[dot]fi), p. 020 617 2268 (tavoitettavissa 8.-12.7.2024)

Kirjoita kommentti

CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.