Esiopetuksessa ja peruskoulussa tutkitaan

Esiopetus

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi järjestää keväällä 2022 esiopetuksen henkilöstölle koulutuksen luonnon monimuotoisuudesta ja sen käsittelystä opetuksessa. Koulutuksessa esitellään myös Luonnonkirjo-opas esi- ja alkuopetukselle sekä Vihreä lippu -ohjelma.

Koulutuksen ajankohta ja toteutustapa tarkentuu viimeistään kevätlukukauden alussa.

3. luokka

Puhdas vesi -teema

Kolmosluokkien Puhdas vesi -teeman materiaalit löytyvät Universoman nettisivuilta osoitteesta https://www.imatra.fi/puhdas-vesi-ja-veera-vesipisara

Kiertotalous -teema

Opettajille järjestetään koulutuksia talvella 2022.

4. luokka: Vuoksen vesistö ja kalat

Oppitunnit koulukeskuksilla.

8. luokka

Tulevaisuuden elinympäristöt – oppimiskokonaisuus

Työpajat LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksella järjestetään koronarajoitusten salliessa tiistaina ja keskiviikkona 9.-10.11.2021. Toteuttamistapa ja työpajojen sisällöt tarkentuvat alkusyksyn aikana. 

Kaupunkipuropäivät pajoina

  • Sähkökalastusesityksen (ELY-keskus)
  • Elävien kalojen nukutus; kalojen mittaus/punnitus ja näytteenotto (ELY-keskus)
  • Vuoksen ravut; elävien rapujen käsittely, rapujen biologiaa
  • Täplärapu vieraslajina (Luonnonvarakeskus)
  • Virtavesien pohjaeläimet (ELY-keskus)
  • Lohikalojen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen(ELY-keskus / WWF) 
  • Taimenten kutusoraikkojen tekeminen kaupunkipuroon
  • Yleistä kalatalousasiaa Vuoksesta
  • Istutukset, kalastukset, säännöstely (Kalatalousviranomainen)

 

Geopark_kurssi_kuvaaja_Päivi_Hirvonen.jpg

Vuoksenniskan koulun 9-luokkalaiset Kasperi Kuusisto, Roope Pullinen, Atte Kautonen, Tuomas Tiilikainen, Sofia Jäppinen ja Elina Sainio tutustumassa Saimaa Geopark -valinnaiskurssilla koskikirnuihin ja Vuoksen syntyyn. Oppaana geologi Kaisa-Maria Remes. Kuva: Päivi Hirvonen

 

 

Mansikkalan Ihmiskehon ihmeet.jpg

Mansikkalan 9.-luokkalaisten Ihmiskehon ihmeet -kurssi on biologian, kemian ja fysiikan yhteinen valinnaiskurssi. Siellä tutkitaan kokeellisesti osin itse rakennettujen mittalaitteistojen avulla elintoimintoja ja elimistössä tapahtuvia reaktioita. Kurssilla tutustutaan myös tulevaisuuden terveydenhoitoon ja miten robotit ja tekoäly tulevat muuttamaan sitä. Kuva: Satu Laine.

Related topics