Kouluruoka

Perusopetuslain (31 §) mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Koulusta tai päiväkodista riippuen ruoka valmistetaan joko omassa keittiössä tai jossakin muussa kaupungin yksikössä.

Erityisruokavaliot huomioidaan terveydellisin perustein yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jotta pystyisimme tarjoamaan juuri oikeanlaista ruokaa, pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti erityisruokavaliolomakkeella ruokavalion tarpeesta ja toimittamaan tiedon ruokapalvelusta vastaavalle henkilökunnallemme.

Imatran ruokapalvelut tuottaa Saimaan Tukipalvelut Oy (”SATU”) ruokapalveluihin. Ruokalistat ovat luettavissa Saimaan Tukipalvelujen sivuilta.

Ruokalistoihin    Erityisruokavaliolomakkeet

Related topics