Kuva
Biojäteastia.

Jätteenkuljetuksissa viivästyksiä Imatralla ja muualla Etelä-Karjalassa

10.2.2023 09:34
Jätteenkuljetuksia joudutaan priorisoimaan niin, että ensisijaisesti hoidetaan taajama-alueiden kuiva- ja biojätteiden kuljetukset, tiedottaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

Lähipäivien ja -viikkojen aikana asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksissa voi olla katkoksia Etelä-Karjalassa. Jätteenkuljetuksia joudutaan priorisoimaan niin, että ensisijaisesti hoidetaan taajama-alueiden kuiva- ja biojätteiden kuljetukset.

Haja-asutusalueilla jäteastioiden tyhjennykset voivat viivästyä pahimmillaan usealla viikolla. Myös taloyhtiöiden pakkausjätteiden, eli kartonki-, muovi-, ja lasipakkausten keräysastioiden tyhjennyksissä on viivästyksiä.

Asukkaat, jotka häiriötilanteesta kärsivät, voivat viedä tavanomaista kotitalouksien kuivajätettä muovipusseihin tai jätesäkkeihin pakattuna aluekeräyspisteisiin ja miehitetyille Hyödyksi-asemille aukioloaikoina. Poikkeustilanteesta kärsivän kotitalousasiakkaan tavanomaista pussiin tai säkkiin pakattua kuivajätettä otetaan vastaan maksutta. Erittäin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi emme tällä hetkellä pysty kertomaan asiakaskohtaisesti seuraavan tyhjennyksen ajankohtaa, mutta tyhjennyksiä tehdään niin pian kuin tilanne sen mahdollistaa. Asiaan toivotaan nopeaa ratkaisua, mutta toivomme asukkailta kärsivällisyyttä. 

Poikkeustilanne johtuu siitä, että alueen urakoitsijana toimineen Jätehuolto Laine Oy:n valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista on heikentynyt. Etelä-Karjalan Jätehuolto pyrkii järjestämään asukkaiden jätteenkuljetuspalvelut muiden kuljetusliikkeiden kanssa sopimalla, mutta valtakunnallisena ongelmana on jäteautojen puute.

Toimintaohjeita kotitalouksille

  • Taloyhtiöissä viivästykset koskevat ensisijaisesti pakkausjätteitä, joista kartonki- ja muovipakkausten keräysastiat kuormittuvat eniten. Jos havaitset oman taloyhtiön kartonki-, muovi- tai lasipakkausten tai pienmetallin keräysastian olevan täynnä, vie ne mahdollisuuksien mukaan ekopisteelle. Esimerkiksi lasi-, metalli- ja kartonkijätettä voi myös varastoida kotona tavallista pitempään ilman että niistä aiheutuu esimerkiksi terveyshaittaa.
  • Haja-asutusalueella kiinteistöjen kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset voivat viivästyä. Poikkeusolosuhteiden vuoksi emme pysty tällä hetkellä kertomaan asiakaskohtaisesti tulevaa tyhjennysajankohtaa, mutta tyhjennyksiä tehdään heti, kun tilanne mahdollistaa. Asukkaan ei tarvitse ottaa yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuoltoon. Jätteet kannattaa pakata tiiviisti esimerkiksi jätesäkkeihin, ja niitä voi toimittaa aluekeräyspisteisiin tai miehitetyille Hyödyksi-asemille aukioloaikoina mahdollisuuksien mukaan. Hyödyksi-asemilla vastaanotto on veloituksetonta poikkeustilanteesta kärsiville kiinteistönhaltijoille (1-2 säkkiä/ kotitalous / vientikerta). Myös olemassa olevia kompostoreja kannattaa hyödyntää biojätteiden käsittelyyn kiinteistöllä, mikäli mahdollista.
  • Ekopisteiden tyhjennykset pystytään tämän hetken tiedon valossa tekemään lähes normaalisti, joten pakkausjätteet (kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli) kannattaa lajitella huolellisesti ja viedä ekopisteisiin.
  • Etelä-Karjalan aluekeräyspisteet kunnittain: https://ekjh.fi/vastaanotto/aluekerays-ja-ekopisteet/
  • Hyödyksi-asemat kunnittain: https://ekjh.fi/vastaanotto/hyodyksi-asemat/
  • Ajankohtainen tietopaketti jätteenkuljetusten häiriöistä: https://ekjh.fi/jatteenkuljetusten_hairiot/

Lue lisää Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta