Veden käsittelyn vaiheet

Veden tuottaminen

Koko kaupungin historian ajan vuoteen 1992 vedentuotanto on perustunut Immalanjärven pintaveteen. Vuonna 1992 elokuussa otettiin käyttöön Hiekkoinlahden pohjavesi. Myllypuron vedenottamosta Joutsenosta on pumpattu pohjavettä vuoden 2007 elokuusta alkaen yhdysvesijohtoa pitkin.

Veden tuotantoprosessin vaiheet

Vesivarojen ylläpitoa

Imatran Vesi tutkii ja selvittää vesivarojensa ylläpitoa jatkuvasti monin eri tavoin. Yksi tapa on olla mukana eriaisissa selvitystöissä.

Jäteveden puhdistus

Meltolan jätevedenpuhdistamolle tulee noin 30 000 asukkaan jätevedet Imatralta, Ruokolahdelta, Korvenkylästä, Rauha - Tiuruniemi sekä Rautjärven asemanseudun alueelta. Kyseessä on vuonna 1981 rakennettu rinnakkaissaostuslaitos. Imatran jätevedenpuhdistamon lupaehdot on määrätty Itä-Suomen vesioikeuden päätöksessä 2006.

Jäteveden puhdistusprosessin eri vaiheet

Meltolan jätevedenpuhdistamon saneeraus

Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailutulokset

Ympäristön tilan seurantaan ja valvontaan liittyen otetaan kaksi kertaa kuukaudessa velvoitenäytteet tulevasta jätevedestä ennen välppäystä sekä lähtevästä vedestä. Näytteet analysoi FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n alihankkijana Synlab Oy. Yhteenvetoja pääset lukemaan alapuolella olevista linkeistä.

Meltolan jätevedenpuhdistamon tarkkailun osavuosiraportti 1/2019

Meltolan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu, Vuosiyhteenveto 2018

Meltolan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu, Vuosiyhteenveto 2017

 

Related topics