Imatran seudun ympäristötoimen uutisarkisto

Related topics

Uimarannalla oleva sinileväesiintymä.
Uimarannoilla kannattaa kiinnittää huomiota veden laatuun. Uimista ei suositella, mikäli vedessä on sinilevää.
Levää hiekkarannan rantavedessä, syvemmällä levätöntä.
Sinilevien havainnointi vesialueilla perustuu yksittäisten henkilöiden havaintoihin ja ilmoituksiin sekä viranomaisten toteuttaman näytteenoton ja seurannan yhteydessä tehtyihin havaintoihin.
Uimarannalla oleva sinileväesiintymä.
Sinilevien havainnointi vesialueilla perustuu yksittäisten henkilöiden havaintoihin ja ilmoituksiin sekä viranomaisten toteuttaman näytteenoton ja seurannan yhteydessä tehtyihin havaintoihin.
piirroskuva lautaesta ja aterimista
Hoivakodissa noin 80 henkilöä sairastui samanaikaisesti 11.2-12.2.2022. Hoivakodeissa on 184 asukasta ja 138 työntekijää.
Mansikoita ja jäätelöannoksia pöydällä.
Pidä huolta kylmäketjun katkeamattomuudesta. Erityisesti kesällä on elintarvikkeiden huolellinen käsittely tärkeää, koska mikrobit viihtyvät ja kasvavat lämpimällä säällä.
kasa täysiä jätesälkkejä.
Imatran kylä- ja kaupunginosayhdistyksille heitettyyn haasteeseen ovat osallistumassa ainakin Niskalammin ja Itä-Siitolan kyläyhdistykset.
Havupuumetsänäkymä.
Etelä-Karjalan ilmanlaadun tarkkailuun kuuluvan bioindikaattoriseurannan maastotyöt alkavat toukokuussa 2022.
Kuorma-auto ja kadun pesijä ruiskun kanssa, taustana kerrostaloja.
Keväällä epäterveellistä katupölyä on paljon, mutta siltä voi suojautua.
Näkymä Vuoksella.
Vuonna 2021 Etelä-Karjalan ilmanlaatua heikensi jokakeväinen katupölyajanjakso, kuuman ja kuivan kesän aikana lukuisat kaukokulkeumat sekä alueen teollisuuslaitoksissa esiintyneet prosessihäiriöt.
Sanna Petäjälehto.
Ilmastoedelläkävijät
Ilmastoedelläkävijöihin liittynyt Sanna Petäjälehto huomioi ilmaston muun muassa lämmitystavassa ja liikkumisessa.
Pihviannos lautasella.
Pakkausmerkinnät kertoo elintarvikkeen laadusta ja ominaisuuksista.
Näkymä moottoritielle.
Katupölyn lisäksi pienhiukkaspitoisuudet myös koholla.
Katunäkymä.
Jokakeväinen katupölykausi on jälleen alkanut Etelä-Karjalan alueella.
Sirpa Heinäsen kasvokuva.
Sirpa Heinänen on aloittanut Imatran seudun ympäristötoimessa ympäristöinsinöörinä 1.2.2022.
Pieni rotta lattialla.
Imatran seudun ympäristötoimeen on tullut runsaasti yhteydenottoja rottahavainnoista eri puolilta Imatraa omakotialueilta viime vuonna sekä tämän vuoden puolella.
Radonin mittauspurkki.
Mittaaminen on ainoa tapa saada radonpitoisuus selville.
Koulurakennus ylhäältä ilmasta kuvattuna.
Tasavallan presidentti on vahvistanut lain terveydensuojelulain muuttamisesta ja se astui voimaan 1.1.2022. Muutos koskee terveydensuojelulain valvonnan maksullisuutta.
Marja Tiitto.
Ilmastoedelläkävijät
Tiitto on yksi Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeen maaseudun ilmastoedelläkävijöistä.