Ilmasto-ohjelma määrittelee tavoitteet

Imatran kaupunki haluaa toiminnassaan huomioida vaikutuksensa kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastonmuutokseen sekä vähentää aiheuttamiensa hiilidioksidi- eli CO2-päästöjen määrää.

Ilmasto-ohjelmassa ohjelmassa asetetaan kuusi päätavoitetta ja esitellään toimia ja toimenpiteitä Imatran kaupungille ja kaupunkiyhtiöille sekä alueen yrityksille ja yhteisöille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen varautumiseksi.

 

Tutustu Imatran ilmasto-ohjelmaan

Related topics