Mistä rahoitusta voi saada?

Erilaisia rahoituslähteitä ja rahoittajia on paljon. Rahoitusta voidaan myöntää pienistä yksittäisistä avustuksista suuriin kansainvälisiin hankkeisiin. Tärkeää on löytää omaan tarkoitukseen ja resursseihin sopivin rahoittajataho.  Ohessa esimerkkejä Etelä-Karjalassa merkittävistä rahoituslähteistä.


Etelä-Karjalan maakuntaliitto
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Eksp Säätiö 
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö 
Suomen Kulttuurirahasto 

Hämeen ELY-keskus
Uudenmaan maakuntaliitto
Opetushallitus (ent.CIMO)
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pohjoismainen ministerineuvosto
Pohjola-Norden 

Säätiöhaku
Säätiöpalvelu 
Aurora säätiötietokanta 

Imatran kaupunki voi tarjota hankkeen aikaista rahoitusta silloin kun hankkeen tekijän omat varat eivät riitä jälkikäteen hankerahoilla kompensoitaviin kuluihin. Lue lisää hankkeiden väliaikaisrahoituksesta.

Kansainvälinen EU-rahoitus:
EUn ohjelmat:
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-cal...
 

Related topics