Virtuaalikoski -hanke

Imatran kaupungilla on suunnitteilla virtuaalinen koskinäytös varsinaisen koskinäytöksen oheen. Virtuaalisesti esiin tuotu koski olisi mahdollista nähdä paikallisverkon kautta koskiuoman partaalla joko omalla älypuhelimella tai päätelaitteella. Uudet teknologiat mahdollistavat aiempaa paremmin kosken synnyn ja Kruununpuiston ja historian esiin tuomisen. 

Virtuaalisen koskinäytöspilotin ohella hankkeessa työstetään Kruununpuistoon virtuaaliseikkailun malli, jossa tuodaan esiin alueen merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja.  Virtuaalisuunnittelun ja toteutuksen vaiheista laaditaan tiekartta virtuaalituotteen tekemistä varten myös avuksi muille alueen toimijoille jotka suunnittelevat palveluidensa tai toimintojensa virtuaalistamista  ja tiekartta julkaistaan kaupungin www-sivuilla hankkeen päätyttyä. Hankkeessa suunnitellaan lisäksi kolmivaiheinen koskinäytöksen virtuaalikehittämisen runko, jossa hahmotellaan koskinäytöksen virtuaalista esiin tuomista myös sisätilassa ja ulkona koskiuomassa. Samalla luodaan mahdollisuus Imatran koskeen ja Kruununpuistoon liittyvien sisältöjen ja palveluiden virtuaalistamiseen ja uusien virtuaalituotteiden syntyyn yritystoiminnan kautta.

Virtuaalinäytöstä suunnitellaan loppuvuodesta 2018. Näytöksen konseptin suunnittelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulu osana hallituksen Sinisen biotalouden kärkihanketta. Lappeenrannan tekninen yliopisto (LUT) selvittää vaihtoehtoja virtuaalisen koskinäytöksen toteuttamiseen eri teknologioiden kautta ulkona ja sisätilassa.

Virtuaalikoski-hankkeen kustannusarvio on 98 500 €, johon Etelä-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt 78 800 € Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoitusta.  Hanke päättyy 30.4.2019.

Hankkeen yhteystiedot: kehittämiskoordinaattori  Minna Kähtävä-Marttinen, p. 020 617 2256, minna.kahtava-marttinen@imatra.fi.
 

Imatrankosken koskinäytöksen virtualisointi Sinisen biotalouden kärkihankkeen nettisivuilla

Related topics