Hankinnat Imatran seudulla haltuun – HIH

Hankinnat Imatran seudulla haltuun – HIH  –hanke, on vuosina 2018-2020 toteutettava projekti, jonka rahoittajina toimivat Hämeen ELY –keskus (yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, EAKR –rahoitus), maakunta sekä Imatran kaupunki. Kokonaisbudjetti on noin 125 000 euroa, josta ELY –keskus vastaa noin 90 000 eurolla. Imatran kaupungin osuus on noin 16 000 euroa.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrittäjäetujärjestön, Etelä-Karjalan Yrittäjien ja Lappeenrannassa toteutettavan vastaavan HEH – Hankinnat Etelä-Karjalassa haltuun –hankkeen kanssa. Hankkeet yhteensä työllistävät neljä uutta työntekijää, joista kolme Lappeenrantaan ja yksi Imatralle.

HIH –hankkeen keskeiset tavoitteet on kehittää Imatran kaupungin hankintojen toimintamalleja yritysyhteistyömäisempään suuntaan, jossa jo hankinnan tarvemäärittelyä tehdessä hyödynnetään yrityksiltä saatavaa alan ajankohtaista ja asiantuntevaa näkemystä ja mahdollisuuksia ratkaista hankintayksikön tarve mahdollisesti uudella tavalla, sekä tukea yritysten intressejä kehittyä ja kehittää omaa toimintaansa parantamalla niiden kykyä vastata julkisiin tarjouspyyntöihin maakunnallisesti, ja sitä kautta myös valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena alueen elinkeinoelämän näkökulmasta on maakunnan yritysten toimintaympäristön parantaminen ja niiden valmiuksien vastata julkisiin tarjouspyyntöihin kehittäminen. Hankkeella tavoitellaan maakunnallisen elinvoiman kasvattamista ja alueen hankintaosaamisen lisäämistä niin julkisten toimijoiden kuin myös alueen yrittäjien keskuudessa.

Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hankintojen suunnittelun kehittäminen, jotta ne ovat alueen yritysten kannalta tiedossa ja ennakoitavissa riittävän aikaisin. Markkinavuoropuhelua pyritään kehittämään elinkeinoelämän kanssa, tarkoituksena on löytää uusia tapoja määritellä julkisten hankintayksiköiden tarpeita ja saada ne paremmin vastaamaan ajankohtaisen kehityksen kanssa eri toimialoilla. 

Hankkeessa koottava aineisto kootaan muiden maakunnan kuntien ja hankintayksiköiden saataville näiden toiminnan kehittämisen avuksi. 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Simo Timperi
Imatran kaupunki
020 617 2218
simo.timperi@imatra.fi
 

Related topics