Tarjouspyynnöt

Tällä sivustolla on Imatran kaupungin julkaisemat avoimet tarjouspyynnöt. Listaus ja linkit kilpailutuksiin ovat sivuston alaosassa. Tämän lisäksi Imatran kaupunki osallistuu osaan HANSEL:in toteuttamista yhteishankinnoista. https://www.hansel.fi/.

Hankintalain mukaisten kynnysarvon ylittävien kilpailutusten hankintailmoitukset julkaistaan tämän sivuston lisäksi Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa eli HILMA-kanavalla. Myös kaikki Hanselin toteuttamat kilpailutukset julkaistaan sivustolla. Imatran kilpailutukset löydät hakusanalla Imatra.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Tarjouspyynnössä mainitut "Yleiset sopimusehdot" (esim. JYSE) Näitä ehtoja ei ole tarjouspyynnön liitteenä erillisenä, vaan tarjoaja lataa ne alla olevista linkeistä.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Imatran kaupungin kaavoituksen ja...
Määräaika: 1.4.2024 15:10:41
Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytävät osallistumishakemuksia...
Määräaika: 10.12.2023 13:32:50

Määräaika: 14.6.2022 13:00:00
Imatran kaupunki pyytää osallistumishakemuksia työnohjauksen palvelujen dynaamiseen...