Tarjouspyynnöt

Tällä sivustolla on Imatran kaupungin julkaisemat avoimet tarjouspyynnöt. Listaus ja linkit kilpailutuksiin ovat sivuston alaosassa. Tämän lisäksi Imatran kaupunki osallistuu osaan HANSEL:in toteuttamista yhteishankinnoista. https://www.hansel.fi/.

Hankintalain mukaisten kynnysarvon ylittävien kilpailutusten hankintailmoitukset julkaistaan tämän sivuston lisäksi Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa eli HILMA-kanavalla. Myös kaikki Hanselin toteuttamat kilpailutukset julkaistaan sivustolla. Imatran kilpailutukset löydät hakusanalla Imatra.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Tarjouspyynnössä mainitut "Yleiset sopimusehdot" (esim. JYSE) Näitä ehtoja ei ole tarjouspyynnön liitteenä erillisenä, vaan tarjoaja lataa ne alla olevista linkeistä.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Imatran kaupunki pyytää tarjousta Parikkalan eläinlääkärivastaanoton tilojen siivouksesta.
Määräaika: 28.2.2020 12:00:00
Imatran kaupunki pyytää tarjouksia kaupungintalon ravintola- ja kahvilapalvelujen sekä...
Määräaika: 2/21/2020 3:00:00 PM
Imatran kaupunki pyytää tarjouksia kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen toimittamisesta...
Määräaika: 17.2.2020 12:00:00