Tarjouspyynnöt

Tällä sivustolla on Imatran kaupungin julkaisemat avoimet tarjouspyynnöt. Listaus ja linkit kilpailutuksiin ovat sivuston alaosassa. Tämän lisäksi Imatran kaupunki osallistuu osaan HANSEL:in toteuttamista yhteishankinnoista. https://www.hansel.fi/.

Hankintalain mukaisten kynnysarvon ylittävien kilpailutusten hankintailmoitukset julkaistaan tämän sivuston lisäksi Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa eli HILMA-kanavalla. Myös kaikki Hanselin toteuttamat kilpailutukset julkaistaan sivustolla. Imatran kilpailutukset löydät hakusanalla Imatra.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Tarjouspyynnössä mainitut "Yleiset sopimusehdot" (esim. JYSE) Näitä ehtoja ei ole tarjouspyynnön liitteenä erillisenä, vaan tarjoaja lataa ne alla olevista linkeistä.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Hankinnan kohteena on talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottaminen Imatran kaupungin...
Määräaika: 23.11.2020 12:00:00
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytää tarjouksia käytetystä tienhoitoautosta.
Määräaika: 5.11.2020 16:00:00
Tämä ei ole hankintailmoitus, vaan ennakkoilmoitus tulevasta kilpailutuksesta.Tulevan...
Määräaika: 4.11.2020 8:00:00