Olet täällä

Etelä-Karjalan jätelautakunta

Etelä-Karjalan jätelautakunta vastaa Etelä-Karjalan jätehuollon järjestämisestä.

Lautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Lautakunta vastaa sopijakuntien alueella jätelain nojalla kunnalle kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta.

Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi:

 • jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikoista päättäminen (35.3 §),
 • päätökset jätteen kuljetukseen liittyvistä asioista (35 -38 §),
 • päätökset jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
 • päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (91 §),
 • jätetaksan tai -taksojen hyväksyminen (79.3 §),
 • jätemaksujen määrääminen, maksuunpano, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten käsittely (81 §),
 • jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §),
 • päätökset kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (42 §),
 • jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (143 §),
 • kunnan jätehuoltopalveluiden laatuvaatimuksien (palvelutaso) määrittely (34 §) ja
 • muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset.

Lautakunta hoitaa edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muut lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Mikäli lainsäädäntö muuttuu, jätelautakunta hoitaa kunnalle säädetyt edellä mainittuja tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaan.

Lautakunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet:
1. Jukka Lohko (Lappeenranta)
2. Timo Niemi (Imatra)
3. Virpi Torniainen (Lappeenranta)
4. Teemu Europaeus (Rautjärvi)
5. Harri Haavisto (Lappeenranta)
6. Eija Hallikainen (Imatra)
7. Titta Miikkulainen (Taipalsaari)

Puheenjohtajana toimii Jukka Lohko ja varapuheenjohtajana Timo Niemi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Veikko Mustola (Lappeenranta)
2. Heli Mattila (Imatra)
3. Kirsi Jämsén (Lappeenranta)
4. Sami Sinkkonen (Parikkala)
5. Arto Penttilä (Lemi)
6. Sirpa Heinänen (Imatra)
7. Juha Koivisto (Lemi)

Lautakunnan sihteerinä toimii jäteasiamies Satu Kokkola puh. 020 617 4664

Etelä-Karjalan jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat