Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestämistä säädellään jätelailla (646/2011). Tarkempia määräyksiä annetaan jätelain nojalla laadituissa Etelä-Karjalan jätehuoltomääräyksissä. 
Jätehuoltomääräykset sisältävät paljon käytännön jätehuoltoon liittyviä asioita kuten jäteastian mallit, niiden sijoittelu, tyhjennysvälit, hyötyjäteastioiden kiinteistökohtaiset velvoitteet jne.


Jätelaki
Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Related topics