Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestämistä säädellään jätelailla (646/2011). Tarkempia määräyksiä annetaan jätelain nojalla laadituissa Etelä-Karjalan jätehuoltomääräyksissä. 
Jätehuoltomääräykset sisältävät paljon käytännön jätehuoltoon liittyviä asioita, kuten jäteastioiden mallit, niiden sijoittelun, tyhjennysvälit ja hyötyjäteastioiden kiinteistökohtaiset velvoitteet.


Jätelaki