Olet täällä

Esiopetus

Esiopetuksen tehtävänä on tukea lapsen omaa kasvua ja kehitystä

Palvelut

esiopetus kuva_flickr_francis_bourgouin.jpg

Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Lapselle tarjotaan suotuisat oppimisen edellytykset ja sopivasti oppimisen haasteita, jolloin esiopetus herättää lapsessa oppimaan oppimisen halua ja taitoa elinikäiseen oppimiseen.

Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja. Esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin neljä tuntia päivässä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, maksu määräytyy hoidontarpeen mukaan.

Imatralla esiopetusta annetaan päiväkodeissa tai lähialueen kouluilla osa- ja kokopäiväryhmissä.

Lapsen hyvinvointi turvataan yhteistyössä vanhempien kanssa. Esiopetus tarjoaa lapsille monipuolisissa toimintaympäristöissä asiantuntevan ja ammattitaitoisen kasvatuksen ja opetuksen, jossa lapsi toimii aktiivisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten lasten sekä aikuisten kanssa. Lapsen koulunaloitusta tasoitetaan tekemällä kiinteää yhteistyötä alkuopetuksen kanssa.

Esiopetuksessa huomioidaan Imatran laajuus ja omaleimaisuus: ympäröivä luonto, Vuoksi ja Imatra rajakaupunkina (Imatran esiopetussuunnitelma 2011).

Esiopetukseen ilmottautuminen:

Esiopetukseen tulevien lasten huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa esiopetukseen osoitteessa www.imatra.fi >palvelut>kasvatus ja koulutus>sähköinen asiointi .

Esiopetukseen tulevien lasten huoltajia pyydetään tutustumaan esiopetuspaikkoihin . 

Esiopetusta myös Steiner-päiväkoti Koskitontussa ja Itä-Suomen koulun esiopetuksessa. Koskitontun ilmoittautumislomakkeen saa ko. päiväkodilta. Itä-Suomen koulun ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa Itä-Suomen koulun sivuilta.

Liiteet:

Hakeminen

Esiopetukseen ilmottaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Ilmoittautumiseen pääsee Sähköinen asiointi -sivulta. Esiopetukseen tulevien lasten huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa esiopetukseen tammikuun loppuun mennessä.

Palvelusta vastaa

Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö
Puhelinnumero(t): 
020 617 3515
Palveluohjaus
Puhelinnumero(t): 
020 617 3546