Tonttijako

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin jakamiseksi tontteihin. Asemakaava ohjaa tonttijaon laatimista. Tonttijako voidaan laatia asemakaavan yhteydessä tai erikseen asemakaavan voimaantulon jälkeen. Tonttijakoa laadittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tonttijakoalueen maanomistajien ja -haltijoiden toiveet.

Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla tai erillisellä tonttijakokartalla.

Tonttijakokartasta selviää mm. tontin numero, pinta-ala, rajamitat, rajapisteet sekä niiden koordinaattiluettelo. Jos tontti muodostuu useamman kiinteistön alueesta, niin kaikki ne kiinteistöt luetellaan pinta-aloineen tonttijakokartalla.

Tonttijakoa voidaan muuttaa asemakaavan sallimissa rajoissa maanomistajan ja -haltijan hakemuksesta. Tonttijaon käsittelyaika on keskimäärin kolme kuukautta.

Rakennuskorttelin ensimmäisen asemakaavan mukainen tonttijako laaditaan kaupungin kustannuksella. Jos tonttijaon muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja on sitä hakenut, kaupunki perii aiheutuneet kustannukset maanomistajalta. Perittävät kustannukset määräytyvät muutoksessa olevien tonttien lukumäärän mukaisesti.

Tonttijaossa suunnitellut tontit muodostetaan rakentamis- ja kiinnityskelpoisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksella.