Rintamamiestalon korjaus- ja rakennusohje

Imatralla on omaleimaisia ja yhtenäisiä 1940- ja 1950- luvuilla rakennettuja rintamamiestaloalueita,
joissa tyypillinen asuinrakennus on 1½-kerroksinen lautaverhoiltu tai rapattu omakotitalo. Taloja
on ajan kuluessa muutettu ja korjattu rakennuksiin sopimattomilla laajennuksilla ja verhoiluilla.
Muutoksia on haluttu tehdä omien mieltymysten ja vallitsevien muotivirtausten mukaisesti.
Julkisivumuutokset ovat todettu aikanaan kestämättömäksi ja uuden omistajan kannalta usein
hankalaksi.
Julkisivumuutosten kestoikä on useita kymmeniä vuosia, omistajat vaihtuvat ja muotivirtaukset
muuttuvat. Rintamamiestalojen julkisivujen alkuperäisen ilmeen säilyttäminen on aikaa kestävä
perusta rakennuksille.
Imatran teknisen toimen kaavoitus yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa on laatinut
rintamamiestaoille rakentamistapaohjeet täydentämään asemakaavamääräyksiä. Ympäristö- ja
rakennusvalvontalautakunta on hyväksynyt ohjeen 11.11.2008. Ohjeet soveltuvat käytettäväksi
kaikkiin 1940-1950 luvuilla rakennettuihin omakotitaloihin.

Rintamamiestalojen korjaus- ja rakentamistapaohjeet Imatralla

 

 

Related topics