Rakentamisaikainen vesi

Veden toimittaminen kiinteistöle edellyttää aina voimassaolevaa sopimusta. Uusilla
liittyjillä tulee olla allekirjoitetut sopimukset ja hyväksytyt kvv-suunnitelmat ennen kuin
veden toimittaminen aloitetaan. Rakentamisaikaista vedenkulutusta ei mitata, vaan
siitä peritään kiinteänä maksuna 67,00 €/vuosi (alv 24 %) 1.2.2018 alken 74,00 €/vuosi
(alv 24 %). Rakentamisaikaisesta vedestä ei peritä jätevesimaksua.
Kiinteistön omistajan tulee tilata vesilaitokselta vesimittarin asennus, ennen kuin kiinteistön
vesilaitteistot liitetään vesijohtoon. Samassa yhteydessä kiinteistön omistajaa pyydetään
ottamaan yhteyttä vesilaskutukseen, jotta laskutus- ja kulutustiedot saadaan ajan tasalle.
Mittarin asentamisen jälkeen vesi- ja jätevesimaksut peritään normaalin laskutuskäytännön
mukaisesti.
Kiinteistössä suoritettavassa kvv-töiden lopputarkastuksessa tarkistetaan myös, että
vesimittari on asennettu ohjeiden mukaisesti. Vesilaitos laskuttaa kiinteistöltä liittymis-
maksun ja tonttivesijohdon asennustyö silloin kun rakennusaikainen vesi otetaan käyttöön.
Vesimittarin asennustyöt laskutetaan välittömästi mittarin asentamisen jälkeen.

Palvelusta vastaa

Vesilaskutus, asiakaspalvelu
020 617 4343

Vesilaitos
020 617 4333

Related topics