Rakennusjätteen lajittelu

Kukkuroinmäen jätekeskuksessa vastaanotetaan erilaisi rakentamisesta, yritystoiminnasta ja
teollisuudesta syntyvä jätteitä, esimerkiksi

  • betonia ja tiiliä
  • maa-aineksia
  • puuta ja puupohjaisia materiaaleja
  • risuja ja puutarhajätettä
  • metallia
  • lasia
  • energiajätettä

Jätteet ohjataan ensisijaisesti hyötykäyttöön. Mikäli jätteet eivät ole hyötykäyttöön
kelvollisia, voidaan ne sijoittaa Kukkuroinmäen jätekeskuksen tavanomaiselle tai
ongelmajätetasoiselle kaatopaikalle.
Kaatoaikalle sijoitettavista jätteistä (muista kuin yhdyskuntajätteistä) tarvitaan
erillinen kaatopaikkakelpoisuusselvitys.
Tarkemmin rakennusjätteen lajittelusta on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n sivuilla oppaat

 

 

Related topics