Luvat ja neuvontapyynnöt

Lupapiste-palvelussa rakennushanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen yhteistyönä. Palvelu mahdollistaa myös sähköisen neuvontapyynnön.

Tutustu Lupapiste-palveluun osoitteessa ja jätä neuvontapyyntö tai rakennuslupahakemus sähköisesti kuntaan.

Sähköisen asioinnin vaiheet

 • Sähköisesti haettuihin lupahakemuksiin tehdään päätökset rakennuslupakäsittelyn mukaisesti.
 • Sähköiseen palveluun rekisteröidytään pankkitunnusten avulla, jossa luodaan oma käyttäjätunnus ja salasana palveluun.
 • Kaikkien rakennuspaikan haltijoiden tulee olla kirjautuneena osalliseksi rakennushankkeelle (vastaa allekirjoitusta) tai vaihtoehtoisesti palveluun voi liittää valtakirjan.
 • Luvanhakija valtuuttaa suunnittelijat ja muut ammattilaiset osalliseksi rakennushankkeen lupahakemuksen täydentämiseen ja seuraamiseen sähköisessä palvelussa.
 • Myös suunnittelija voi aloittaa lupahakemuksen täyttämisen ja valtuuttaa luvanhakijat osapuoleksi ns. allekirjoittamaan hakemuksen.
 • Osapuolet kohdassa näkyy kaikki valtuutetuiksi kutsutut.
 • Jos henkilön nimen perässä lukee ”kirjoitusoikeus kutsuttu”, henkilö ei ole vielä kirjautunut hankkeelle osapuoleksi.
 • Luvanhakija kohtaan kirjataan aina kaikki rakennuspaikan haltijat.
 • Rakennushankkeen pääsuunnittelija on se henkilö, joka pääsääntöisesti täyttää rakennushankkeen tiedot palveluun ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Suunnittelija liittää tarvittavat suunnitelmat palveluun. Suunnitelmat liitetään arkistointikelpoisina pdf - dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona.
 • Tiedostot tulee nimetä sisältöä kuvaavasti. Valitaan valikosta oikea tiedoston tyyppi tallennettaessa. Suunnitelman nimiösivulla saa olla ainoastaan nimiötiedot, jotta tilaa jää viranomaisen leimauksille. Suunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitukset. Paperisia RH - lomakkeita ei tarvitse sähköisessä asioinnissa täyttää.
 • Lupakäsittelijät kommentoivat hakemusta ja pyytävät tarvittavia lisätietoja keskusteluketjussa. Lausunnot kohtaan liitetään pyydetyt lausunnot, joissa voi olla velvoitteita tai tarkennuspyyntöjä rakennuslupaan liittyen.
 • Kun lupa-asiakirjat ovat valmiit päätöksen tekoa varten, tiedot siirretään rakennusvalvonnan ohjelmistoon. Rakennusvalvonnan ohjelmistossa valmistellaan lupapäätös, joka julkaistaan lupapisteessä ”päätös” – kohdassa päätöksenannon jälkeen.
 • Lupapisteessä käsitellyt asiakirjat leimataan ja ja päätös näkyy Lupapisteessä seuraavan viikon tiistaina.

 

Related topics