Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmä koordinoi kaupungin käyttämien tilojen sisäilman laadun tarkkailua, kehittämistä ja ongelmien ratkaisua.

Sisäilmatyöryhmän muita tehtäviä ovat:

- Jakaa ja kokoaa sisäilmaongelmiin liittyviä tietoja eri toimijoiden kesken

- Seurata ja arvioida sisäilmaongelmakohteiden määrää ja niiden vakavuutta sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimintaprosesseja

- Antaa kaupunginhallitukselle, konsernijohdolle ja vastuualueiden johdolle suosituksia sisäilmaongelmien ratkaisumalleista

- Hankkia ja jakaa osaamista sisäilmaongelmien hallintaan liittyen

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa vielä erikseen ongelmakohteiden osalta. Konsernihallinnon tilahallintapäällikkö toimii puheenjohtajana ja työsuojelupäällikkö sihteerinä.

Sisäilmatyöryhmässä on useiden alojen asiantuntijoita