Lokakuussa 2018 jakoon tulleet pientalotontit

Kaupunki laittaa seuraavat uudet/kaupungille palautuneet pientalotontit jakoon:

1) Talitiaisenkuja 18, Tuulikallio

 • tontin kiinteistötunnus 153-31-62-1
 • kaavamerkintä asuinpientalojen korttelialue (AP)
 • pinta-ala 782 m2
 • rakennusoikeus tehokkuusluvun e=0.30 mukaan (235 kem2)  

2) Nuijasuonkatu 9, Mustalampi

 •  tontin kiinteistötunnus 153-37-20-16
 •  kaavamerkintä erillispientalojen korttelialue, kerrosala saa olla enintään 250 m2 ja lisäksi alue, jolla ympäristö säilytetään (AO-1/s)
 •  pinta-ala 996 m2
 •  rakennusoikeus 250 m2

3) Kuusirinne 8, Vuoksenniska

 •  tontin kiinteistötunnus 153-74-21-1
 •  kaavamerkintä asuinpientalojen korttelialue (AP)
 •  pinta-ala 1696 m2
 •  rakennusoikeus 500 kem2
 •  max. 3 asuntoa
 •  suurin sallittu kerrosluku II, joka on ehdottomasti käytettävä

4) Saimaantie 26 / Sieponkuja 7, Mustalampi

 •  tontin kiinteistötunnus 153-37-2-24
 •  kaavamerkintä asuinpientalojen korttelialue + alue, jolla ympäristö säilytetään (AP/s)
 •  pinta-ala 1860 m2
 •  rakennusoikeus tehokkuusluvun e=0.20 mukaan (372 kem2)
 •  suurin sallittu kerrosluku II
 •  paritalo mahdollinen, kaava sallii useammankin asunnon

Tontit on nähtävillä yksityiskohtaisine tietoineen kaupungin karttapalvelussa (kartta.imatra.fi) sekä kaupungintalolla kaupunkisuunnitteluyksikössä. Tontit on mahdollista vuokrata tai ostaa, vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta.

Kuusirinteen ja Saimaantien tontteja ei luovuteta ennen kuin niitä koskevat rakennustapaohjeet on hyväksytty rakennusvalvontajaostossa. Tonttien hakuaika on 31.3.2019 asti. Sen jälkeen vapaaksi jäävät tontit laitetaan yleiseen hakuun.

Related topics