Tainionkoskentien ja Koulukadun kiertoliittymä sekä Karjaportinkatu ja Ruokosuonkatu

Tainionkoskentien ja Koulukadun liittymään rakennetaan uusi kiertoliittymä. Tainionkoskentie kavennetaan 1+1 kaistaiseksi. Tainionkoskentielle kiertoliittymän eteläpuolelle rakennetaan kadun suuntaiset pysäköintipaikat koulun saattoliikennettä varten ja jalankulkuyhteydet nykyisille kevyen liikenteen väylille. Koulukadulle rakennetaan kevyen liikenteen alikulkusilta. Alikulkusillan rakentamisen vuoksi nykyisten kevyen liikenteen väylien tasaukset muuttuvat. Karjaportinkadun ja Ruokosuonkadun varteen rakennetaan kadun suuntaiset pysäköintipaikat koulun saattoliikennettä varten. Karjaportinkatu muutetaan yksisuuntaiseksi.Tainionkoskentien välikaistat nurmetetaan ja osittain verhoillaan kiveyksillä. Koulukadun välikaista verhoillaan kiveyksellä. Katujen ja kevyen liikenteen väylien piennaralueet nurmetetaan.


Seuraavat katusuunnitelmat pidetään MRA 43 §:n mukaisesti nähtävillä 22.12.2019 - 9.1.2020 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.kerros) ja kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi/katusuunnitelmat.

Kaupunginosa 11, Pässiniemi
Katusuunnitelmat 3260-1/7
Asemapiirustukset, pituus- sekä tyyppipoikkileikkaukset

Katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti, kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna. Muistutus on jätettävä kirjaamoon, os. Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, viimeistään 9.1.2020 klo 15.00 mennessä.

Katusuunnitelmista voi tulla keskustelemaan kaupungintalolle ti 7.1.2020 klo 13-16 huone 231 (Ville Pesu) ,muina aikoina sopimuksen mukaan.

KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT