Kantatien 62 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Kartiokuusenkatu – Venäjän raja

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman Kantatien 62 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä Kartiokuusenkatu – Venäjän raja, Imatra, tiesuunnitelma. Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 29.10.2020 – 30.11.2020 välisen ajan ELY-keskuksen tietoverkossa .

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §) osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi  tai postitse osoitteeseen PL 1041, 45101 Kouvola. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero KASELY/1526/2019.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

KAS ELY-keskuksen projektipäällikkö Ville Kukkola, puh. 0295 029 013  ville.kukkola@ely-keskus.fi

Imatran kaupungin kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma, puh. 020 617 4418 paivi.ala-vannesluoma@imatra.fi