Voimassa olevat yleiskaavat

Imatran yleiskaavoilla määritellään Imatran kaupunkialueen rakennetta ja alueidenkäyttöä sisältäen muun muassa alueiden pääkäyttötarkoitusten, pääliikenneverkon sekä merkittävimpien ympäristönsuojelutavoitteiden määrittelyn.

Imatran yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia ja ulottuvat koko kaupunkialueelle. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Imatran voimassa olevat yleiskaavat:

Y107 "Kestävä Imatra 2020", hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.4.2004

Y108 Ukonniemen yleiskaavan muutos, hyväksytty 23.1.2012

Y109 Korvenkannan yleiskaavan muutos, hyväksytty 20.2.2012

Y110 Mansikkalan yleiskaavan muutos, hyväksytty 18.6.2012

Y111 Teppanalan raja-aseman ympäristön yleiskaavan muutos, hyväksytty 20.5.2013

Y112 Sotkulammen yleiskaavan muutos, hyväksytty 19.8.2013

Y113 Meltolan yleiskaavan muutos, hyväksytty 16.9.2013

Y114 Itä-Siitola, Sotkulampi ja Virasoja yleiskaavan muutos, hyväksytty 23.3.2015

Y115 Teppanalan yleiskaavan muutos, hyväksytty 17.8.2015

Related topics