Kaupunginosat 10 Mansikkala ja 12 Imatrankoski, yleiskaava Y116

Tavoite:
Yleiskaavan muutoksen tavoiteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen ja tarjota uusia pientalotontteja keskustojen läheisyydessä. Muutoksessa huomioidaan viherkäytävän jatkuvuus Vuokselta länteen ja edelleen pohjoiseen.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 3.3.2016 kaavoituskatsauksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on  pidetty nähtävillä 7.9.-9.10.2017, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi).

Yleiskaavan muutos Y116, kaavaprosessin keskeytys

Kaavahanke on päätetty keskeyttää kaupunkikehittämislautakunnan päätöksellä 26.6.2018 § 63.

Turvataan kouluille välttämättömän opetuskohteen säilyminen kävelyetäisyydellä oppilaitoksista.

Lisätietoja suunnitelmista:
kaavoitusinsinööri Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi