Kaupunginosa 38 Saimaanranta, yleiskaava Y117

Tavoite:
Yleis- ja asemakaavoituksen tavoitteena on selvittää, voidaanko osalla Ukonniemen loma-asunnoista mahdollistaa pysyvä asuminen.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan erikseen nähtäville, jolloin tiedotetaan tarkemmin kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista.

Kaavaluonnos liitteineen tulee myös myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:
kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422
kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425
etunimi.sukunimi@imatra.fi