Kaavoitukseen liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia

Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelma on tehty toimeksiantona Imatran kaupungille aluetta koskevan yleis- ja asemakaavan laadinnan pohjaksi.

Suunnittelualue sijoittuu Imatran kaupungin keskustaan Imatrankosken kaupunginosaan, kaupallisen kävelykeskustan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Imatran Valtionhotellin ja Kruununpuiston sekä vanhan koskiuoman ympäristön väliselle alueelle. Suunnittelualue käsittää Helsingintien ja Torkkelinkadun väliset korttelit 90, 91 ja 92, Torkkelinkadun katualueen sekä paikoitusalueet, Helsinginten katualueen välillä Imatrankoskentie – Viipurintie, ns. Koskiksen tontti (kortteli 140) sekä Olavinkadun katualueen.

Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma 2018

Tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia eri vuosilta