Kaavoitukseen liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia

Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelma on tehty toimeksiantona Imatran kaupungille aluetta koskevan yleis- ja asemakaavan laadinnan pohjaksi.

Suunnittelualue sijoittuu Imatran kaupungin keskustaan Imatrankosken kaupunginosaan, kaupallisen kävelykeskustan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Imatran Valtionhotellin ja Kruununpuiston sekä vanhan koskiuoman ympäristön väliselle alueelle. Suunnittelualue käsittää Helsingintien ja Torkkelinkadun väliset korttelit 90, 91 ja 92, Torkkelinkadun katualueen sekä paikoitusalueet, Helsinginten katualueen välillä Imatrankoskentie – Viipurintie, ns. Koskiksen tontti (kortteli 140) sekä Olavinkadun katualueen.

Imatrankosken korttelien 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma 2018

Kaukopään, Imatrankosken ja Tainionkosken koulurakennusten sekä Kumppanuustalon rakennushistoriallinen selvitys

Rakennushistoriaselvitys käsittää Imatran kaupungissa sijaitsevat neljä vanhaa kansakoulurakennusta. Tainionkosken koulun vuodelta 1936, Kaukopään koulun vuodelta 1938, entisen Vuoksenniskan koulun (nykyinen Kumppanuustalo), joka on valmistunut vuonna 1951 sekä Imatrankosken koulun vuodelta 1953.

Rakennushistoriaselvitys on tilattu asemakaavoituksen ja muun suunnittelun tueksi. Selvityksen tavoitteena on koota tiedot rakennusten historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta sekä tarkastella niiden kulttuurihistoriallisia arvoja.

Koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys

Tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia eri vuosilta