Imatran kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019-2021

Imatralla käynnistyy monia merkittäviä kaavoitushankkeita vuoden 2019 aikana

Vuoden 2019-2021 merkittävin kaavahanke on Imatran yleiskaavan 2040 laatiminen. Merkittävimpiä asemakaavahankkeita on Imatrankosken keskustan kohteiden lisäksi myös käytöstä poistuvien koulujen kaavahankkeet. Imatran kaupunki on käynnistänyt myös kaavallisen selvityksen Ukonniemen alueelta, jossa tutkitaan, että voidaanko osassa loma-asunnoista mahdollistaa pysyvä asuminen. Myös Korvenkannan alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jolla pyritään luomaan edellytykset monipuolisen yritysalueen rakentamiselle.

Kaavoitusohjelmaan kirjattujen kohteiden ohella tullaan käynnistämään erillisiä kiireellisiä hankkeita tarpeen mukaan. Tässä kaavoituskatsauksessa ei kuuluteta vireille uusia kohteita, vaan vireilletulosta kuulutetaan erikseen suunnittelun käynnistyessä. Samalla tuodaan nähtäville myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS).

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019-2021

 

Related topics