Imatran kaavoituskatsaus 2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.3.2021 (§ 76) Imatran kaupungin kaavoituskatsauksen vuodelle 2021. Kaavoituskatsauksessa esitetyt työkohteet pohjautuvat pääosin Imatran kaupungin kaavoitusohjelmaan 2019-2021. Kaavoituskatsaukseen 2021 on sisällytetty myös kaavoitusohjelman 2019-2021 ulkopuolisia, Imatran elinvoiman kasvattamisen kannalta merkittäviä asemakaavoituskohteita, jotka on nähty tarpeelliseksi aloittaa vuonna 2021.

Merkittävämpänä hankkeena jatkuu Imatran yleiskaavan 2040 laatiminen. Tärkeimpinä yksittäisinä asemakaavojen muutoskohteina jatkuvat Imatrankosken keskustan kaavahankkeet. Imatrankoskella ja Vuoksenniskalla aloitetaan laajempien asemakaavojen ajantasaistamistyöt. Yritysalueiden asemakaavoja muutetaan vastaamaan paremmin muuttuneita toimintatarpeita.

Asemakaavahankkeet, joita ei ole vielä kuulutettu vireille, kuulutetaan vireille tällä kaavoituskatsauksella. Kaavoituskatsaukseen kirjattujen kohteiden ohella käynnistetään tarpeen mukaan erillisiä hankkeita joko kaupungin tai yksityisen maanomistajan aloitteesta.