Kaupunginosat 55 Rajapatsas ja 57 Teppanala, kaava 1126

Lähivirkistys-, teollisuus-, liikerakennus- ja rautatiealuetta.

Tavoite

Suunnittelun tavoitteena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan Väyläviraston Karjalan radan ja Venäjän rajan välille laatiman ratasuunnitelman tarpeita. Asemakaavalla mahdollistetaan mm. uusien ali- ja ylikulkujen sekä kaksoisraiteen rakentaminen.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen 2021 yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 13.8.2021 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1126) sekä Imatran kaupungintalolla.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa 13.9.2021 klo 15 mennessä osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi.

Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:
Kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425 timo.kononen@imatra.fi
Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460 kaija.maunula@imatra.fi