Kaupunginosat 50 Itä-Siitola ja 51 Sotkulampi, kaava 1125

Lähivirkistys-, katu- ja rautatiealuetta sekä asemakaavatonta aluetta.

Tavoite

Suunnittelun tavoitteena on laatia ja päivittää alueen asemakaava vastaamaan Väyläviraston Karjalan radan ja Venäjän rajan välille laatiman ratasuunnitelman sekä ratahankkeeseen kuuluvan uudistettavan ylikulkusillan tarpeita.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen 2021 yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 13.8.2021 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1125) sekä Imatran kaupungintalolla.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa 13.9.2021 klo 15 mennessä osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi. Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista

Kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425, timo.kononen@imatra.fi
Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula, puh. 020 617 4460, kaija.maunula@imatra.fi