Kaupunginosat 12 Imatrankoski ja 55 Rajapatsas, kaava 1122 

Kaupunginosa 12, Imatranoski: Korttelit 125 ja 126 sekä puisto-, rautatie- ja katualuetta. 

Kaupunginosa 55, Rajapatsas: Suojaviher- ja katualuetta 

Tavoite

Suunnittelun tavoitteena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan Väyläviraston Karjalan radan ja Venäjän rajan välille laatiman ratasuunnitelman tarpeita. Asemakaavalla mahdollistetaan mm. Imatrankosken rautatieaseman sekä liityntäpysäköintialueen rakentaminen. Lisäksi kaavassa tarkastellaan asemanseudun liikenteen järjestäminen.  

Käsittelyvaiheet

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 20.6.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 21.6.2021 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1122) sekä Imatran kaupungintalolla. 
 
Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä. 
 
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa 23.7.2021 klo 15 mennessä osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi
 
Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville. 

Lisätietoja suunnitelmista

kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425 
timo.kononen@imatra.fi 
kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460 
kaija.maunula@imatra.fi