Kaupunginosa 81 Saarlampi, kaava 1113

Koivuniemi

Tavoite:

Tavoitteena on muuttaa Koivuniemen omakotialueen asemakaavaa siten, että kaavamuutos mahdollistaa erillispientalojen rakentamisen Koivuniemen kärkiosaan jo olevan rakenteen jatkeeksi.

Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä Imatran kaupungin elinvoimaa mahdollistamalla omakotirakentamista houkutteleville rakennuspaikoille Saimaan ääreen. Tärkeänä tavoitteena kaavamuutoksessa on tutkia muutoksen maisemalliset vaikutukset.

Käsittelyvaiheet:

Asemakaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta (16.11.2020). Kaavamuutos on kuulutettu vireille 21.1.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 22.1.2021 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1113) sekä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa viimeistään 21.2.2021 osoitteella Imatran kaupunki, Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, Kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460

kaija.maunula@imatra.fi
 

kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425

timo.kononen@imatra.fi