Kaupunginosa 74 Vuoksenniska, kaava 1109 Vuoksenniskan asemakaavojen ajantasaistaminen

Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on vanhentuneiden asemakaavojen ajantasaistaminen sekä yritystoiminnan ja keskusta-asumisen edellytysten parantaminen. Vuoksenniskan asemakaavamuutostyön tavoitteena on muodostaa yhdyskuntarakenteeltaan, kaupunkikuvaltaan sekä liikenne- ja jalankulkuyhteyksiltään yhtenäinen ja tasokas suunnitelma Vuoksenniskan keskustan kehittämisen ohjaamiseksi. Asemakaavamuutos on yksi merkittävistä Imatran elinvoiman kasvuun tähtäävistä maankäytön suunnittelutöistä.

Kaavatyön alustava aluerajaus on esitetty alla liitteessä ”1109 Aluerajaus”.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.4.2021 alkaen

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille vuoden 2020 kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Asemakaavan 1109 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (linkki alla) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 9.4.2021 alkaen Imatran kaupungintalolla asiakaspalvelussa (Virastokatu 2) sekä kaavoituksen internetsivuilla koko kaavamuutoksen laadinnan ajan.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa viimeistään 9.5.2021 mennessä osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi
 

Kaavakävely

Asemakaavojen muutosalueella järjestetään kaikille kaupunkilaisille avoin kaavakävely keskiviikkona 9.6. alkaen klo 17:00. Kaavakävelyn lähtöpaikkana on jäähallin pysäköintialue Lappeentien ja Helsingintien kulmauksessa. Kävelyllä ovat läsnä kaavoittajat ja kaupungin edustajat.
Kaavakävelyn tavoitteena on
-    Saada tarkennettuja näkökulmia alueen kaavoituksen suhteen kuntalaisilta.
-    Hyödyntää kuntalaisten omakohtaista paikallistuntemusta suunnittelun tueksi.
-    Löytää eri käyttäjäryhmien tiedostamattomat toiveet ja tarpeet tietoon, ”pääkäyttäjinä kuntalaiset”.
-    Edistää kaupunkisuunnittelun suoraa vuorovaikutusta ja osallistumista keskustakehitykseen. 
-    Fokuksessa: Rakentamisen mittakaava, kaupunkikuva, vilkkaat ja tyhjät paikat, viihtyvyys, turvallisuus, oleskelumahdollisuudet jne.

Muut vuorovaikutustilaisuudet

-    Kiinteistönomistajille tarkoitettu puhelinvastaanotto järjestettiin 6.-9.4.2021
-    Luonnosvaiheen kaikille avoin esittelytilaisuus pidetään arviolta elo/syyskuussa 2021
-    Ehdotusvaiheen kaikille avoin esittelytilaisuus pidetään arviolta marraskuussa 2021

Vuorovaikutustilaisuuksista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavamuutosluonnoksen ja kaavamuutosehdotuksen nähtävilläolojen ajankohdista tiedotetaan Imatran kaupungin www-sivuilla ja sanomalehti Uutisvuoksessa. Alueen maanomistajia tiedotetaan myös kirjeitse.

Kaava-aineisto tulee olemaan nähtävillä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitusprosessin etenemisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus jättää palautetta kaavatyöstä koko kaavamuutostyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavan muutosluonnoksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta tulee jättää palaute niiden nähtävilläoloaikana. Palautteet pyydetään lähettämään kirjallisesti Imatran kaupungin kirjaamoon, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi .  Kaupunki antaa perustellut vastineet osallisten palautteisiin kaavaselostuksen liitteeksi tulevassa vuorovaikutusraportissa.

Kaavoituksen alustava aikataulu:

  • LUONNOSVAIHE, elo-lokakuu 2021
  • EHDOTUSVAIHE, marras-joulukuu 2021
  • HYVÄKSYMISVAIHE, tammikuu 2021

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460

kaija.maunula@imatra.fi

kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425

timo.kononen@imatra.fi