Kaupunginosa 10, Mansikkala, kaava 1097

Kortteli 53, tontti 2

Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.2.2019 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1097) sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, tehtävistä selvityksistä, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista on tullut toimittaa 19.3.2019 osoitteella Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460
etunimi.sukunimi@imatra.fi