Kaupunginosat 12, Imatrankoski ja 55, Rajapatsas, kaava 1099

Kaupunginosa 12, Imatrankoski: Korttelit 121, 137, 141-147, 150-159, 169 ja 170 sekä katu-, liikenne-, puisto- ja lähivirkistysaluetta ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta

Kaupunginosa 55, Rajapatsas: Lähivirkistysaluetta

Suunnittelualue sijaitsee Imatrankoskentien eteläpuolella Kuparintien ja Ivontien varrella. Asemakaavan muutos koskee 20.1.2014 hyväksyttyä kaavaa 1030.

Tavoite:

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kiinteistöjen kehittäminen, täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkiminen ja huonokuntoisten rakennusten purkaminen.

Käsittelyvaiheet:

Asemakaavamuutos on käynnistynyt alueella toimivan Fortum Power and Heat Oy:n aloitteesta ja kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu 18.2.2019 maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtäville alkaen koko prosessin ajaksi kaupungin internetsivuille www.imatra.fi sekä Imatran kaupungintalolle, Virastokatu 2. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tuli toimittaa viimeistään 19.3.2019.

Asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineisto on pidetty yleisesti nähtävillä 27.4.-29.5.2020 kaupungin internet-sivuilla ja Imatran kaupungintalolla. Palautteet kaavaluonnoksesta tuli jättää 29.5.2020 klo 15 mennessä.

Muutosluonnoksesta saadun palauteen pohjalta on laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka pidetään yleisesti nähtävillä 23.11. – 23.12.2020 välisen ajan. Suunnitteluaineistot ovat nähtävillä kaupungin internet-sivuilla osoitteessa https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-kaavat  sekä Imatran kaupungintalon ala-aulassa osoitteessa Virastokatu 2.

 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 23.12.2020 klo 15:00 mennessä Imatran kaupungin kirjaamoon, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse kirjaamo@imatra.fi 

Palautelomake on saatavilla internetistä ja Imatran kaupungintalolta asiakaspalvelusta.

Koronavirustilanteesta johtuen kaavaehdotuksesta järjestetään etätilaisuus verkossa Microsoft Teams –etäsovelluksella 1.12.2020 klo 15-17.

Liittymislinkki ja ohjeet etätilaisuuteen löytyy internet-osoitteesta https://www.imatra.fi/kaavaesittelyt

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula, puh. 020 617 4460

kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425

etunimi.sukunimi@imatra.fi

arkkitehti SAFA Antti Ahlava, Arkkitehtitoimisto Helsinki Zürich Office Oy, puh. 0400 967 671

ahlava@helsinkizurich.com